Portfolio > EPHEMERAL ART/ STREET PIÑATAS

a view of previous street piñata.